Wersja S4H 1.21 już dostępna !

S4H udostępniło wersję 1.21

Wersję można pobrać tutaj :

S4H ver. 1.21

Lista zmian w programie obejmuje :

 1. Dodano współpracę z terminalem kart płatniczych typu VX820 First Data
 2. Do ekranu zamkniętych rachunków dodano funkcję wydruku potwierdzenia karty kredytowej. Działa przy współpracy z terminalem VX820 First Data i z Emar Printo
 3. Zmiany w parametrach konfiguracji – dodano nową zakładkę Bonowanie cd. i przeniesiono część opcji z zakładki Bonowanie.
 4. Do parametrów konfiguracji -> Bonowanie, dodano opcje Max. ilość kolumn oraz Max. ilość wierszy na ekranie bonowania. Pozwalają one na zdefiniowanie maksymalnej wielkości siatki, na której zostaną rozmieszczone automatyczne klawisze bonowania przy ustawieniu opcji „Sposób bonowania artykułów” na „standardowe klawisze bonowania”. Do tej pory przy dużej ilości klawiszy, wyświetlały się one w siatce 8x8. W tej chwili domyślą wartością jest siatka 6x6, aby powrócić do ustawień sprzed aktualizacji, należy w obie opcje wprowadzić wartość 8. Zakres możliwych do wprowadzenia danych to od 3 do 8.
 5. Zmiany w POS powodujące automatyczne przeskalowanie czcionek opisów klawiszy dla urządzeń o przekątnej poniżej 9 cali, powodujące większy komfort pracy na urządzeniach typu tablet z systemem Windows.
 6. Do parametrów konfiguracji -> Drukarka fiskalna, dodano opcję „Czy osobne paragony na stawki VAT?”. Zaznaczenie tej opcji spowoduje wydruk takiej ilości paragonów, ile stawek VAT znajduje się na rachunku.
 7. Do tabeli wynikowej raportu finansowego dodano pole „OpisLinijki”. Dla pozycji wystornowanej lub zwrotu zawiera ono powód storna lub zwrotu, jeśli był podany.
 8. Dodano możliwość wystawienia korekty faktury zakupu bez wskazywania powiązanego dokumentu magazynowego. ·          Dodano zapis i odczyt układu kolumn dokumentów korekty stanów i rozbioru.
 9. W oknie dodawania artykułu recepturowanego w dokumencie RW wyróżniono pozycje receptury z zerowym stanem magazynowym.
 10. Dodano pole z datą dostawy (precyzyjniej: datą powstania stanu danej partii na konkretnym magazynie) na liście wyboru partii artykułu na dokumencie rozchodowym przy wyłączonej opcji konfiguracyjnej „Czy zdejmowanie ze stanu partiami?”
 11. Dodano obsługę nowego formatu odczytu dokumentu dostawy z zewnętrznego systemu - "Comarch Zamówienie XML".
 12. Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet REVO.
 13. Do konfiguracji serwisowej dodano parametr „WymusPeselLubAdres”. Parametru ustawiony na „1” powoduje, że w chef/hotel nie da się zapisać kontrahenta – osoby fizycznej bez podania peselu lub adresu.
 14. Dodano funkcję umożliwiającą podczas rezerwacji wprowadzić uwagi do pokoju.
 15. Do parametrów konfiguracji hotelowej dodano opcję „Domyślna ilość osób w pokoju”.
 16. Obsługiwana jest na liście wolnych pokoi i w edycji rezerwacji.
 17. Do ekranu edycji rezerwacji dodano kolumnę ilość dni. Umożliwiono zmianę daty końca rezerwacji poprzez zapis w tej kolumnie.